Høje smittetal og truslen fra en ekstra smitsom variant af corona-virus har fået regeringen til at forlænge alle restriktioner frem til 28. februar 2021.

Vi følger udviklingen tæt og vil her på siden informere om ændringer, der har betydning for virksomheder i vores område. Gældende restriktioner og hjælpepakker kan følges på myndighedernes officielle hjemmesider:

Coronasmitte.dk - Gældende regler

Virksomhedsguiden.dk - Gældende støtteordninger, frister m.v.

07-04-2021
Det er blevet tid til indberetning af oplysninger til slutafregningen, hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020. Erhvervsstyrelsen har i givet fald sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen. Du skal her dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, eller om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation. Din indberetning skal være fuldført på Virk senest 31. maj 2021. Læs mere om processen her


23-03-2021

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en genåbningsaftale, som indeholder en gradvis genåbningsplan. Den gradvise genåbning er betinget af at smittetallet ikke stiger. Erhvervslivets hjælpepakker forlænges samtidig til 30. juni 2021.

For en række af de berørte virksomheder, gælder det, at de kun åbner for kunder, som kan fremvise et gyldigt coronapas. Aftalens vigtigste datoer er:

  • 6. april må liberale erhverv, som frisører, tatovører og massører åbne.
  • 13. april må butikker i storcentre og stormagasiner på under 15.000 kvadratmeter åbne.
  • 21. april bliver det tilladt for cafeer og restauranter at åbne med udendørs servering.
  • 6. maj åbner cafeer og restauranter for indendørs servering, samtidig med at der åbnes for spillesteder, teatre og biografer.
  • 21. maj er det tilladt for legelande, zoo og forlystelsesparker at åbne indendørs faciliteter

 Den fulde aftale kan læses her


09-02-2021

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har forbedret og forlænget hjælpepakker til selvstændige. Det indebærer hovedsageligt at loftet for kompensation til selvstændige hæves, samtidig med at omsætningskravet for kompensation fra selvstændigordningen sænkes. Ændringerne sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020. Aftalen forlænger samtidig de nuværende hjælpepakker til og med 30. april 2021, hvis de nuværende restriktioner forlænges til efter februar. Læs aftalepapiret her


01-02-2021
Virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen, kan nu igen søge Omstillingspuljen. Mere end 300 projekter i hele landet har allerede fået støtte, og forud for denne ansøgningsrunde er der afsat mere end 100 millioner kroner yderligere til puljen. Omstillingspuljen kan søges indtil den 19. februar. Kontakt Erhvervshus Nord på tlf. 92 26 26 26 og få vejledning til, hvordan din virksomhed får del i midlerne


29-01-2021
Regeringen har besluttet en række tiltag, der skal forbedre likviditeten i virksomhederne. . A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Også store virksomheder får adgang til ordningen. Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder. Endelig er der en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021. Læs pressemeddelelsen fra Skatteministeriet!


28-01-2021
Regeringen har i dag meldt ud, at alle corona-restriktioner og -tiltag forlænges frem til 28. februar. Det samme gælder hjælpepakkerne. Læs pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet!


21-01-2021
Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at ændre kompensationsordningerne, så nyetablerede virksomheder får adgang til kompensation. Det sker ved, at fristen i kompensationsordningerne for etablering i CVR flyttes fra 9. marts 2020 til 1. november 2020. Der åbnes for ansøgninger i starten af februar. Se Erhvervsministeriets pressemeddelelse her.


15-01-2021
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører. De ansatte skal bidrage med én feriedag, afspadseringsdag eller fridag uden løn for perioden frem til 7. februar. I tilfælde af forlængede restriktioner skal de ansatte bidrage med 1 dag pr. måned, dog maksimalt 5 dage. Se Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse!


07-12-2020
Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 31. marts 2021. Det samme gør arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19. Læs mere her!


04-12-2020
Forbedring af kompensation til tvangslukkede selvstændige. Regeringen og Folketingets partier er enige om at ændre reglerne for kompensation til tvangslukkede selvstændige. Ændringen betyder, at selvstændige, som har været ramt af tvangslukning og står til at skulle tilbagebetale kompensation, kan beholde kompensation for tabt omsætning, for perioden de har været tvangslukket. Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet


27-11-2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har forlænget ordningen om dele-job. Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt for virksomheder at undgå fyringer ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne. Private virksomheder kan anvende ordningen i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020. Se aftalepapiret her!

Finder du ikke svar på denne side eller de to myndighedssider, vi linker til oven for, så sidder Erhvervshus Nords konsulenter klar ved telefonerne for at vejlede om de nye restriktioner og guide dig med hensyn til hjælpepakker:

Erhvervskonsulent Birgitte Christensen, tlf. 61 24 69 01

Erhvervskonsulent Per Frank Hansen, tlf. 24 29 43 30

Erhvervskonsulent Thorbjørn Stenholm, tlf. 20 63 67 07

Erhvervskonsulent Daniel John Høgedahl, tlf. 41 44 82 56

Erhvervsdirektør Niels Bay Christensen, tlf. 23 36 91 81

Eller ring på vores hovednummer: 92 26 26 26